Селскостопански клас

 • Меден сулфат за аквакултури

  Меден сулфат за аквакултури

  ● Медният сулфат пентахидрат е неорганично съединение
  Химична формула: CuSO4 5H2O
  ● CAS номер: 7758-99-8
  Разтворимост: лесно разтворим във вода, глицерол и метанол, неразтворим в етанол
  Функция: ①Като микроелементен тор, медният сулфат може да подобри стабилността на хлорофила
  ②Медният сулфат се използва за премахване на водорасли в оризища и езера

 • Използва се в конфигурацията на бордолезовата течност Меден сулфат

  Използва се в конфигурацията на бордолезовата течност Меден сулфат

  ● Медният сулфат пентахидрат е неорганично съединение
  Химична формула: CuSO4 5H2O
  CAS номер: 7758-99-8
  Действие: Медният сулфат е добър фунгицид, който може да се използва за борба с болести по различни култури