Хлорид

 • Дихлорометан\Метилен хлорид

  Дихлорометан\Метилен хлорид

  ● Дихлорометан Органично съединение.
  ● Външен вид и свойства: безцветна прозрачна течност с дразнещ мирис на етер
  ● Химична формула: CH2Cl2
  ● CAS номер: 75-09-2
  ● Разтворимост: слабо разтворим във вода, разтворим в етанол и етер.
  ● При нормални условия на употреба той е незапалим разтворител с ниска точка на кипене.
  Когато парите му станат с висока концентрация във въздуха с висока температура, те често се използват за заместване на запалим петролен етер, етер и др.