Диметил карбонат

 • Диметил карбонат 99,9%

  Диметил карбонат 99,9%

  ● Диметил карбонат, органично съединение, важен междинен продукт за органичен синтез.
  ● Външен вид: безцветна течност с ароматна миризма
  ● Химична формула: C3H6O3
  ● CAS номер: 616-38-6
  ● Разтворимост: неразтворим във вода, смесим в повечето органични разтворители, смесим в киселини и основи