Етанол

 • Етилов алкохол 75% 95% 96% 99,9% промишлен клас

  Етилов алкохол 75% 95% 96% 99,9% промишлен клас

  ● Етанолът е органично съединение, известно като алкохол.
  ● Външен вид: безцветна прозрачна течност с ароматна миризма
  ● Химична формула: C2H5OH
  ● CAS номер: 64-17-5
  ● Разтворимост: смесим с вода, смесим с повечето органични разтворители като етер, хлороформ, глицерол, метанол
  ● Етанолът може да се използва за производство на оцетна киселина, органични суровини, храни и напитки, аромати, багрила, автомобилни горива и др. Етанолът с обемна част от 70% до 75% обикновено се използва като дезинфектант в медицината.