Обиколка на завода

Фабричен дисплей

Калциниране на суровина с цинков сулфат
Пресова филтрация с цинков сулфат
Отстраняване на примеси с цинков сулфат
Опаковка с цинков сулфат
Съхранение на цинков сулфат
Фабрика за цинков сулфат
фабрика за оцетна киселина

лаборатория

Откриване на цинков сулфат