Изопропанол

  • Течен изопропанол

    Течен изопропанол

    ● Изопропиловият алкохол е безцветна прозрачна течност
    ● Разтворим във вода, също така разтворим в повечето органични разтворители като алкохол, етер, бензен, хлороформ и др.
    ● Изопропиловият алкохол се използва главно във фармацевтични продукти, козметика, пластмаси, аромати, покрития и др.