Оксалова киселина

 • Оксалова киселина на прах CAS № 6153-56-6

  Оксалова киселина на прах CAS № 6153-56-6

  ● Оксаловата киселина е органично вещество, широко разпространено в растенията, животните и гъбите и играе различни функции в различни живи организми.
  ● Външен вид: Безцветни моноклинни люспи или призматични кристали или бял прах
  ● Химична формула: H₂C₂O₄
  ● CAS номер: 144-62-7
  ● Разтворимост: лесно разтворим в етанол, разтворим във вода, слабо разтворим в етер, неразтворим в бензен и хлороформ.