Ксантат

 • Sulfide ore flotation collector sodium Isopropyl Xanthate

  Флотационен колектор за сулфидна руда натриев изопропил ксантат

  Изобретението на ксантат допринесе значително за напредъка на технологията за обогатяване.

  Всички видове ксантат могат да се използват като колектори за пенообразуване и количеството, използвано в

  това поле е най -голямото. Етил ксантатът обикновено се използва в лесно плаващи сулфидни руди.

  Предпочитаната флотация; комбинираната употреба на етил ксантат и бутил (или изобутил)

  ксантатът обикновено се използва за флотация на полиметална сулфидна руда.