Ксантоат

 • Флотационен колектор на сулфидна руда натриев изопропил ксантат

  Флотационен колектор на сулфидна руда натриев изопропил ксантат

  Изобретяването на ксантата значително насърчи напредъка на технологията за обогатяване.

  Всички видове ксантогенат могат да се използват като колектори за пенна флотация и количеството, използвано в

  това поле е най-голямото.Етил ксантогенат обикновено се използва в лесно плаващи сулфидни руди.

  Предпочитаната флотация;комбинираното използване на етил ксантогенат и бутил (или изобутил)

  ксантогенатът обикновено се използва за флотация на полиметална сулфидна руда.