Аквакултури

  • Aquaculture grade copper sulphate

    Меден сулфат от аквакултури

    Превенция и лечение на водни болести: Медният сулфат има силна способност да убива патогени и се използва широко за профилактика и лечение на болести по рибите в

    аквакултури. Той може да предотврати и лекува някои рибни заболявания, причинени от водорасли, като

    болест на привързване на нишестените вододинови водорасли и лишеите от мъх (нишковидни водорасли).