Хлорооцетна киселина

 • Хлорооцетна киселина

  Хлорооцетна киселина

  ● Хлорооцетната киселина, известна още като монохлороцетна киселина, е органично съединение.Това е важна органична химическа суровина.
  ● Външен вид: Бял кристален прах
  ● Химична формула: ClCH2COOH
  ● CAS номер: 79-11-8
  ● Разтворимост: Разтворим във вода, етанол, етер, хлороформ, въглероден дисулфид