Бенефициент

  • Beneficiation Grade Copper Sulfate

    Степен на облагодетелстване Меден сулфат

    Използването на меден сулфат за обогатяване. Ролята на меден сулфат като основен активатор на метални плувки е да образува филм, който насърчава улавянето на повърхността на минералите и

    разтваря инхибиторния филм върху повърхността на разтворените минерали.